Dokumenty

Standardy ochrony małoletnich w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Olsztynie

 

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Publicznego Przedszkola nr 16 w Olsztynie oraz rodziców korzystających z usług placówki 

 

Statut Publicznego Przedszkola nr 16 w Olsztynie

 

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 16 w Olsztynie

 

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa dziecka

 

Wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

stosownie do treści art. 13 RODO  informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Publiczne Przedszkole nr 16
ul. Jacka Kuronia 2
10-650 Olsztyn
tel. 795 47 99 58
e-mail sekretariat@pp16olsztyn.pl

 

  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania oraz zapewnienia właściwej komunikacji.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  • Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania tutaj: /userfiles/dokumenty/rodo.doc
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
  • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony Danych: Pani Marta Skrzynecka.

 

tel. 795 479 958

sekretariat@pp16olsztyn.pl

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 16

W OLSZTYNIE

O nas

Przedszkole z dniem 1 września 2016 r. jest placówką publiczną, ogólnodostępną, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM. 
Przedszkole mieści się przy  ul. Jacka Kuronia 2 w Olsztynie. 

Odwiedź nasz fanpage na

Ważne informacje

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15 - 17:00